غذای ماهی از چی درست میشه

غذای ماهی ها متناسب با نوع ماهی متفاوت است، اما جلبک های دریایی، اسفنج ها و پلانکتون ها مهم ترین غذا های موجود برای ماهی ها هستند. ماهی ها مواد غذایی بسیار متنوعی را مصرف می‌کنند. بعضی از آنها جاندارانی همه چیز خوار هستند و از حیوانات دریایی از قبیل ماهی های کوچکتر، کرم ها و سخت پوستان تغذیه می کنند. در حالیکه تعدادی از ماهی ها موجودات ریز و مواد گیاهی را می خورند. گونه های دیگر نیز وجود دارند که حیواناتی گوشتخوار هستند و دیگر ماهی ها را شکار میکند.

غذای ماهی از چی درست میشه

غذای ماهی یال اسبی

غذای ماهی یال اسبی ماهی یال اسبی از خانواده TRICHIURIDAE با نام علمی Trichiurus lepturus جز ماهی های با ارزش اقتصادی می‌باشد و در آبهای خلیج فارس و دریای عمان به وفور یافت می شود. تحقیق بر روی تغذیه یال اسبی در آبهای منطقه میدانی از توابع بندر جاسک از آبان ماه سال 1374 تا مهر 1375 انجام شد. در این بررسی 587 نمونه یال اسبی مورد آزمایش قرار گرفت و تغذیه آنها بررسی شد. معده ی نمونه‌ها به سه دسته پر، نیمه پر و خالی تقسیم بندی شد که 68 درصد معده ماهی ها خالی، 15 درصد آنها پر و 17 درصد نیمه پر بود. کمترین تغذیه در اسفند و فروردین ماه و بیشترین تغذیه در مرداد ماه مشاهده گردید. شاخص خالی بودن معده 68.1 CV به دست آمد که این ماهی را در زمره ی ماهیان نسبتاً کم خور قرار می دهد. ترجیح غذایی در بررسی محتویات معده تعیین گشت که این ترجیح غذایی برای ماهی های تغذیه 70.1 درصد، سخت پوستان 16 درصد و نرم تنان 13.9 درصد بوده و در نهایت ماهی ها به عنوان غذای اصلی این گونه شناخته شدند. در بین ماهی های تغذیه شده ماهی موتو فراوان ترین غذای خورده شده را تشکیل میداد.

در مورد غذای ماهی های یال اسبی بیشتر بدانید

شاخص های تغذیه ای محاسبه شده برای هر ماده غذایی نشان داد ماهی گیش دم زرد با بالاترین فراوانی وقوع شکار 20/57 , FP درصد، غذای اصلی و ساردین ماهیان غذای فرعی و بز ماهی غذای اتفاقی این ماهی می باشند. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که ماهی یال اسبی دامنه وسیعی از طعمه ها را از گروه ماهیان استخوانی مورد تغذیه قرار می دهد که نشان دهنده این واقعیت است که نوع تغذیه ماهی یال اسبی گوشتخواری با تنوع بالای سفره غذایی است. در این تحقیق در طی فصل های پاییز و زمستان هم نوع خواری در بین ماهیان یال اسبی دیده شد که نسبت بالای هم نوع خواری را می توان با فراوانی این گونه در آب های خلیج فارس و رفتار تجمعی تغذیه ای آن‌ها نسبت داد. بررسی نتایج محتویات معده نشان داد که گروه‌های مختلف ماهیان استخوانی با 82 درصد و سخت پوستان و نرم تنان هرکدام با 9 درصد محتویات معده ی این ماهی را تشکیل داده بودند.

غذای ماهی های دریا چیست

غذای ماهی های دریا چیست عادات غذایی ماهی ها بر حسب گونه آنها متغیر است؛ بنابراین ایجاد فهرست جامعه از حیوانات دریایی و گیاهان که توسط ماهی ها خورده می شوند، کار ساده ای نیست. برخی از گونه های ماهی ها طبیعتاً فقط گوشتخوار یا گیاهخوار هستند، ولی ماهی های همه چیز خواری وجود دارند که هم از حیوانات و هم گیاهان به عنوان منبع غذایی استفاده می کنند.

جلبک های دریایی: منبع غذایی ماهی های همه چیز خوار و گیاه خوار را نیز تامین می کنند. ماهی های همه چیز خوار جلبک های کوچک را همراه با سخت پوستان مصرف می کنند، زیرا باید به شکار آنها بروند.

سبزه های دریایی و جلبک: ماهی هایی که سبزه های دریایی و جلبک ها را می خورند، کاملا گیاهخوار هستند.

پسماند ها و جلبک: ماهی ها مواد اضافی جامد، لجن های مرجانی و مواد ارگانیک را از خود خارج می سازند. این مواد به مرور زمان در سطح دریا جمع شده و پسماند هایی را به وجود می آورند. همین پسماندها منبع غذایی گونه‌های بسیاری از ماهی ها را تشکیل میدهند.

اسفنج ها: ماهی های گروه همه چیز خوار، اسفنج ها را می خورند. به سخن دیگر، منبع غذایی اصلی آنها، اسفنج است.

پلانکتون: پلانکتون ها، از قبیل انواع مختلف میگو، ماهی، کاپود، امفیپود و میسید بخش دیگری از منابع غذای ماهی ها را تشکیل میدهند.

رژیم غذایی ترکیبی: ماهی های همه چیز خوار از یک رژیم غذایی ترکیبی در اعماق اقیانوس پیروی می کنند. آن ها در ذات خود فرصت طلب هستند و جان خود را با خوردن هر غذایی که در ته اقیانوس ها پیدا کنند، نجات می دهند. رژیم غذای آنها شامل ماهی های کوچک، سخت پوستان، کرم ها و تقریباً هر چیزی که زهر آلود نباشد، می‌شود.

سایر منابع غذایی ماهی ها

گونه هایی از ماهی ها در گروه ماهی های گوشت خوار قرار دارند. این ماهی ها گونه های دیگر را در حملاتی غافلگیر کننده شکار کرده و می‌خورند.

سخت پوستان: خرچنگ، میگو و دیگر سخت پوستان منبع غذایی اصلی تعدادی از گونه های ماهی ها را پدید می آورند.

بی مهرگان: بی مهرگان کوچکی که منبع غذایی تعداد بسیار متنوعی از ماهی ها را تشکیل می دهند عبارتند از: کرم ها، حلزون ها، ستاره دریایی و خارپشت دریایی. ارگانیسم های نشسته و بی حرکتی مانند مرجان ها، صدف ها و پولیپ ها نیز بخش دیگری از رژیم غذایی این گونه از ماهی ها را پدید می آورند.

انگل ها: تنها انواع اندکی از ماهی ها وجود دارند که انگل های دیگر گونه های ماهی ها را می‌خورند.

نوع غذای ماهی ها در اصل محیط زیست این جانداران بستگی دارد. اغلب ماهی ها گوشتخوار هستند، در حالی که تعدادی از آنها نیز کاملا گیاه خوارند. اطلاعاتی که در این مقاله کوتاه ارائه دادیم به این واقعیت اشاره دارد ماهی های گوناگون دارای عادات غذایی خاص خود هستند. می توانیم بگوییم که ماهی ها مهارت کافی را برای خوردن مواد مغذی فراوان موجود در محیط دریا کسب کردند

غذای ماهی کوی دیجی کالا

غذای ماهی کوی دیجی کالا غذای ماهی کوی را که از خانواده کپور سانان است در دیجی کالا نیز میتوان یافت. برای آشنایی با غذای این ماهی جهت یافتن آن در میان هزاران ماده غذایی موجود در دیجی کالا اشاره می شود که از جمله مواد هورمونی که امروزه برای نگهداری و پرورش ماهی کوی مورد استفاده قرار می گیرد می توان به عصاره غده هیپوفیز ماهی کپور اشاره کرد. همچنین یکی دیگر از جدیدترین مواد برای این منظور، هورمون آزاد کننده گنادوتروپین بوده که معمولاً دستور استفاده از آن بر روی بسته های این ماده هورمونی موجود است.